Personaldagar på ett bra sätt

• February 8, 2012 • Comments (0)

Personaldagarna, två dagar med gemensamma aktiviteter för hela förbundet, brukar inte vara så värst mycket att se fram emot. Men i år var det annorlunda. Vi fick ta del av en fantastisk dragning av Claes Schmidt, alias Sara Lund, igår. Claes/Sara är transvestit och lyckades verkligen lyfta fram saker som “man” säger utan att reflektera så mycket, som utesluter och förenklar. Inte minst just användandet av ordet “man” – vem är det? Roligt, smart, utmanande och engagerande. På kvällen var det trevlig fest med bollywoodtema, och idag har vi talat om varumärke och förhållningssätt, och där hade de tagit hjälp av en teatergrupp vilket lyfte det hela något enormt. De var väldigt duktiga och lyckades plocka ut de viktigaste punkterna från allt vi i publiken fick ur oss i våra små grupparbeten och gestalta det på scen.
Två kanondagar, med andra ord.


Category: Diary, Svenska, Work

About the Author

Web veteran, journalist, blogger since 1998, loves creativity and originality, photography and her family. [More]

View Author Profile

Comments (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Go Ahead, Speak Your Mind
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.