lotta

Web veteran, journalist, blogger since 1998, loves creativity and originality, photography and her family. [More]

You may also like...

2 Responses

  1. Fredrik says:

    Riktigt intressant att läsa dina svar i intervjun. Skarpt!

  2. Tack Fredrik! Det är nyttigt att befinna sig på andra sidan i en intervjusituation då och då – inte minst för att man tvingas formulera sig tydligt kring sina åsikter och funderingar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *